Välkomna

Välkomna till Stall Boestad.

Vi bedriver uppfödning av sporthästar med prestationsblod inom Dressyr och Hoppning.

Sedan 2014 har vi Seminstation.

Inackordering i både stall och lösdrift.

Seminstationen

Priser exklusive moms :

Veterinäravgift / tre brunster : 2 200 kr.

Visst tillägg för resa kan förekomma.

Stationsavg. / tre brunster : 1500 kr.

Dygnsavg. för sto utan föl : 125 kr.

Dygnsavg. för sto med föl vid sidan : 150 Kr.

Sto som går kvar för 17 dygns kontroll som går på bete : 75 kr./ dygn.

Istället för att höja priserna för uppstallning m.m så inför vi istället en liten symbolisk avgift/seminering av ditt sto:

Seminavgift : 75 kr / tillfälle.

Medhjälp vid veterinärbehandling som inte rör seminverksamheten: 200 kr/ tillfälle.

Penicillinbehandling : 65 kr / tillfälle.

Dela den här sidan